Qualitat

Eficiència i Eficàcia

  • Seguretat alimentària: implicant a tot el personal de l’empresa, així com als seus col·laboradors.
  • Producció de qualitat: identificant les necessitats dels nostres clients i complint la legislació i els requisits acordats.
  • Prevenció de riscos i salut laboral:potenciant i rendibilitzant els mitjans humans i tècnics per aconseguir la màxima qualitat dels productes i dels serveis.
  • Medi Ambient: minimitzant els efectes ambientals que es poden produir a partir de les nostres activitats.