Avís legal

CONDICIONS D’ÚS
En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Bombons Cudié SA informa que és titular del website WWW.BOMBONSCUDIE.COM. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, Bombons Cudié SA informa de les següents dades: Bombons Cudié SA, amb CIF A58076027, i domicili social a Bombons Cudié SA; C. OVIEDO Nº 9, 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, inscrita al Registre Mercantil, en el tom 32300, foli 170, full B 210.196, inscripció 1. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és logistica@bombonscudie.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS
La navegació, accés i ús del lloc web de Bombons Cudié SA confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació per les pàgines Bombons Cudié SA, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web Bombons Cudié SA proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per Bombons Cudié SA per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús donat a les claus d’accés que hagi obtingut omplint els formularis esmentats.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per Bombons Cudié SA contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
Bombons Cudié SA no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website, i declara que en cap cas procedirà a examinar ni exercirà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanizará la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
Bombons Cudié SA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu website derivat de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, Bombons Cudié SA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pogués patir l’usuari a causa de la navegació per Internet.

MODIFICACIONS
Bombons Cudié SA es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu website. Tant pel que fa als continguts de la website, com a les seves condicions d’ús o a les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admesa en dret, i seran d’obligat compliment durant el temps que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.


RESERVA DE COOKIES

Bombons Cudié SA es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, Bombons Cudié SA informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador perquè se li informi de la recepció de cookies, i pot, si així ho desitja, impedir que s’instal·lin al seu disc dur. No obstant, per l’accés al website Bombons Cudié SA no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Bombons Cudié SA informa als usuaris de les seves websites que les dades personals obtingudes per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, s’introduiran en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Bombons Cudié SA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, Bombons Cudié SA informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició escrivint a l’adreça: Bombons Cudié SA; C. OVIEDO Nº 9, 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS. Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos i imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines, pertanyen, per si o com a cessionària, a Bombons Cudié SA. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual, es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o de part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de Bombons Cudié SA.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Bombons Cudié SA es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i Bombons Cudié SA es regirà per la normativa espanyola vigent, i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i Bombons Cudié SA, els jutjats o tribunals propis de la localitat de VILAFRANCA DEL PENEDÈS.