28 Oct

SuperMestre Xocolater Versus Halloween

  • octubre 28, 2010
A punt per l’arribada de Tots Sants el SuperMestre Xocolater ens fa una classe magistral per decorar una festivitat cada dia més “americanitzada” amb alguna cosa més d’aquí. Preneu nota que això si que és nostre, nostre. Descarrega’t els patrons del Capítol 4A punto para la llegada del día de todos los santos el SuperMaestro Chocolatero nos hace una clase magistral para decorar una festividad cada día más “americanizada” con alguna cosa más de aquí. Tomad nota que esto si que es nuestro, nuestro. Descargarte los patrones del Capítulo 4