19 Nov

Les dones i la xocolata

  • noviembre 19, 2010
Segons un recent estudi britànic, les dones prefereixen la xocolata abans que un bon vas de vi, que uns cosmètics cars o fins i tot que el sexe. L’estudi es va realitzar amb 2 mil dones i més d’un terç d’elles va confessar que pensen en la xocolata més d’una vegada al dia. Les dones enquestades van admetre que menjar xocolata és un plaer al que no poden dir que no i és gairebé una elecció de prioritat per a elles, revela la nova investigació. Aquestes persones també van manifestar que se’ls antulla una xocolata almenys tres vegades al dia. Al seu torn, més d’un terç d’aquestes 2 mil dones va confesar que pensen en xocolata durant el dia, en comparació amb només un 18 per cent que pensa en el sexe. D’altra banda, 6 de cada 10 homes pensen en tenir relacions sexuals la majoria dels dies mentre que només un 11 per cent pensa a la xocolata. Una notable diferència amb elles! La portaveu de l’estudi, Sally Tribu, va dir: «La dona elegeix sempre la xocolata per al seu propi delit o per animar-se. Per a la majoria, mai no defrauda». I vosaltres… què opineu sobre el tema? {97/365} An Affair with Chocolatephoto © 2009 Sarah Robinson | more info (via: Wylio)

Según un reciente estudio británico, las mujeres prefieren el chocolate antes que un buen vaso de vino, que unos cosméticos caros o incluso que el sexo. El estudio se realizó con 2 mil mujeres y más de un tercio de ellas confesó que piensan en el chocolate más de una vez al día. Las mujeres encuestadas admitieron que comer chocolate es un placer al que no pueden decir que no y es casi una elección de prioridad para ellas, revela la nueva investigación. Estas personas también manifestaron que se les antoja un chocolate por lo menos tres veces al día. A su vez, más de un tercio de estas 2 mil mujeres confesó que piensan en chocolate durante el día, en comparación con sólo un 18 por ciento que piensa en el sexo.

Por otra parte, 6 de cada 10 hombres piensan en tener relaciones sexuales la mayoría de los días mientras que sólo un 11 por ciento piensa en el chocolate. ¡Una notable diferencia con ellas! La portavoz del estudio, Sally Tribu, dijo: “La mujer elige siempre el chocolate para su propio deleite o para animarse. Para la mayoría, nunca defrauda”.

Y vosotros… ¿qué opináis sobre el tema?

{97/365} An Affair with Chocolatephoto © 2009 Sarah Robinson | more info (via: Wylio)