04 May

Els suecs ens venen a veure

  • mayo 04, 2011
Com ja sabeu, Bombons Cudié® ens movem per tot arreu. Cada vegada són més els països d’Europa i de tot el món que s’interessen pels nostres productes. Prova d’aquesta demanda la trobem a Suecia on l’empresa Delikatessgrossisten s’encarrega de distribuir les nostres creacions per tot el país. Una relació comercial molt fructífera que el passat dilluns 18 d’abril es va ratificar amb la visita del manager de la companyia, el sr. Kent Edh Jansen. Como ya sabéis, Bombones Cudié® nos movemos por todas partes. Cada vez son más los países de Europa y de todo el mundo que se interesan por nuestros productos. Prueba de esta demanda la encontramos en Suecia donde la empresa Delikatessgrossisten se encarga de distribuir nuestras creaciones por todo el país. Una relación comercial muy fructífera que el pasado lunes 18 de abril se ratificó con la visita del manager de la compañía, el sr. Kent EDH Jansen. As you already know, Bombones Cudié® is moving everywhere. Countries in Europe and around the world are increasingly more interested in our products. We find proof of this demand in Sweden, where the company Delikatessgrossisten distributes our creations around the country. A very fruitful business relationship that was confirmed last Monday April 18th with the visit of the company’s manager, Mr. Kent EDH Jansen.