09 Dic

Els beneficis de la xocolata

  • diciembre 09, 2010
Estudis recents suggereixen que el cacau o la xocolata negra posseeixen certs efectes beneficiosos per a la salut humana. La xocolata negra, amb el seu alt contingut en cacau, és una font rica de flavonoides com a epicatequina i àcid gàl·lic, que tenen propietats cardioprotectores. El cacau té una acció antioxidant significativa, que protegeix contra l’oxidació del colesterol amb lipoproteïna de baixa densitat (LDL), potser més que cap altre aliment o beguda ric en polifenols. El processament del cacau amb àlcali destrueix la major part dels flavonoides. Alguns estudis també han observat una reducció modesta de la tensió arterial i un efecte sobre el fluix sangüíni després de consumir aproximadament 100 grams de xocolata negra diàriament. Fins i tot existeix una «dieta de la xocolata», que emfatitza el consum d’aquest aliment als menjars i suplements de pols de cacau en càpsules. Les dues terceres parts del greix a la xocolata són un greix saturat anomenat àcid esteàric i un greix monoinsaturada anomenat àcid oléico. Tanmateix, a diferència d’altres greixos saturats, l’àcid esteàric no augmenta els nivells de colesterol LDL en el corrent sanguini. Consumir quantitats relativament grans de xocolata negra i cacau no sembla augmentar els nivells de colesterol LDL al sèrum; alguns estudis fins i tot mostren que podria baixar-los. Els estudis suggereixen que un tipus especialment formulat de cacau podria incrementar la funció cerebral i retardar els efectes de l’edat. Les quantitats petites però regulars de xocolata negra semblen disminuir la possibilitat d’atac cardíac. Actualment hi ha companyies investigant medicaments basats en el cacau a través de la síntesi de molècules de flavonol. Segons les investigacions, aquests medicaments podrien ajudar a tractar la diabetis, la demència i altres malalties. Una altra investigació indica que la xocolata pot ser eficaç en la prevenció de la tos persistent. La teobromina és gairebé una terç més eficaç que la codeïna, la medicina principal que s’usa per a la tos. La xocolata també sembla calmar i humitejar el coll. Així doncs, està comprobat que a més de bona pel pal·ladar, la xocolata és bona per a la salut. Què aprofiti!Estudios recientes sugieren que el cacao o el chocolate negro poseen ciertos efectos beneficiosos para la salud humana. El chocolate negro, con su alto contenido en cacao, es una fuente rica de flavonoides como epicatequina y ácido gálico, que poseen propiedades cardioprotectoras. El cacao tiene una acción antioxidante significativa, que protege contra la oxidación del colesterol con lipoproteína de baja densidad (LDL), quizás más que ningún otro alimento o bebida rico en polifenoles. El procesamiento del cacao con álcali destruye la mayor parte de los flavonoides. Algunos estudios también han observado una reducción modesta de la tensión arterial y un efecto sobre el flujo sangüíneo después de consumir aproximadamente 100 gramos de chocolate negro diariamente. Incluso existe una «dieta del chocolate», que enfatiza el consumo de este alimento en las comidas y suplementos de polvo de cacao en cápsulas. Las dos terceras partes de la grasa en el chocolate son una grasa saturada llamada ácido esteárico y una grasa monoinsaturada llamada ácido oléico. Sin embargo, a diferencia de otras grasas saturadas, el ácido esteárico no aumenta los niveles de colesterol LDL en la corriente sanguínea. Consumir cantidades relativamente grandes de chocolate negro y cacao no parece aumentar los niveles de colesterol LDL en el suero; algunos estudios incluso muestran que podría bajarlos. Los estudios sugieren que un tipo especialmente formulado de cacao podría incrementar la función cerebral y retrasar los efectos de la edad. Las cantidades pequeñas pero regulares de chocolate negro parecen disminuir la posibilidad de ataque cardíaco. Actualmente hay compañías investigando medicamentos basados en el cacao a través de la síntesis de moléculas de flavonol. Según las investigaciones, estos medicamentos podrían ayudar a tratar la diabetes, la demencia y otras enfermedades. Otra investigación indica que el chocolate puede ser eficaz en la prevención de la tos persistente. La teobromina es casi una tercio más eficaz que la codeína, la medicina principal que se usa para la tos. El chocolate también parece calmar y humedecer la garganta. Así pues, está comprobado que, además de ser bueno para el paladar, el chocolate es bueno para la salud. Qué aproveche!